ท่าอากาศยานในไทย สนามบินนานาชาติในประเทศไทย

ท่าอากาศยานหรือสนามบินที่ใช้ส่งสินค้าเข้าออกระหว่างประเทศนั้น จะต้องเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ โดยมีศุลกากรไปตั้งด่านศุลกากรที่แต่ละสนามบินด้วย หรือที่เรียกกันว่าสนามบินนานาชาติในประเทศไทย

ท่าอากาศยานที่สำคัญของไทย ภายใต้การดูแลของท่าอากาศยานไทย (AOT) ได้แก่

 1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK)
 2. ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK)
 3. ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ (CNX)
 4. ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง (CEI)
 5. ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (HKT)
 6. ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ (HDY)

ท่าอากาศยานภายใต้การดูแลของกรมท่าอากาศยาน ได้แก่

 1. ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
 2. ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น
 3. ท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอด
 4. ท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราช
 5. ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี
 6. ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี
 7. ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี

ท่าอากาศยานภายใต้การดูแลของหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่

 1. ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา
 2. ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย

บทความเกี่ยวข้อง

Leave a Comment