บรูไน – ประเทศขนาดเล็ก ที่รายได้ไม่เล็ก

ส่งออกบรูไน

หากเราพูดถึง 10 ประเทศในอาเซียนแล้ว บรูไน อาจจะได้รับความนิยมในหมู่คนไทยเป็นลำดับท้ายๆ เนื่องจากมีจำนวนประชากรไม่มาก ประมาณ 400,000 คนเท่านั้น แต่รายได้ต่อหัวของประชากรทั้งประเทศนั้นมากเป็นอันดับสองของอาเซียน เป็นรองแค่สิงคโปร์ ทำให้บรูไนเป็นอีกประเทศที่น่าสนใจสำหรับคนไทย และไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่ง

ภาพรวมของประเทศบรูไน

อย่างที่เกริ่นไปแต่ต้นว่าประชากรของประเทศบรูไนมีทั้งสิ้น 437,000 คน ซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าหลายๆ จังหวัดของไทยเรา แต่จำนวนน้อยนี้เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ เนื่องจากประชากรทั้งหมด มีอำนาจการจับจ่ายใช้สอยดีมาก เพราะบรูไนเป็นประเทศที่มีรายได้มาจากการค้าน้ำมัน และสามารถขายน้ำมันได้มากพอเลี้ยงดูประชากรในประเทศโดยแทบไม่ต้องทำงาน

ประชาชนบรูไน

ประชาชนของบรูไนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งมีกฎระเบียบเคร่งครัด และมีข้อจำกัดทางวัฒนธรรมอยู่มาก อย่างไรก็ตาม ก็ยังนิยมอิงรสนิยมแบบตะวันตกในการเลือกซื้อสินค้าบางประเภท

ภาษาทางการของประเทศบรูไนคือ ภาษามาเลย์ ซึ่งทำให้การติดต่อกันระหว่างมาเลเซียนั้น มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันอย่างมาก และภูมิประเทศของบรูไนก็ติดกับพรมแดนของมาเลเซียตะวันออก ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว ซึ่งทำให้มีการค้าขายกับมาเลเซียมากที่สุดนั่นเอง ส่วนภาษาอื่นๆ ที่นิยมพูดกันคือภาษาอังกฤษ ทำให้การติดต่อระหว่างประเทศเข้าใจกันได้ง่ายขึ้น

สกุลเงินบรูไน

บรูไนใช้เงินสกุลดอลล่าร์บรูไน (Brunei Dollar – BND) ซึ่งกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ (Fix Exchange Rate) ไว้ที่ 1 ดอลล่าร์บรูไน เท่ากับ 1 ดอลล่าร์สิงคโปร์ (BND 1 = SGD 1)

วัฒนธรรมของบรูไน

การแต่งกายของคนบรูไน จะเน้นการใส่เสื้อผ้าโปร่งสบาย สุภาพสตรีต้องใส่เสื้อผ้ามิดชิด และงดเว้นการใส่สีเหลืองซึ่งเป็นสีของราชวงศ์ หากคุณสุภาพสตรีเดินทางไปบรูไน อาจจะต้องระวังเรื่องการแต่งกายเป็นพิเศษ

เวลาราชการของบรูไน

หน่วยงานราชการของบรูไนจะเปิดทำการวันจันทร์ถึงพฤหัส และวันเสาร์ เวลา 7.45 – 16.30 น. และปิดทำการในวันศุกร์และอาทิตย์

ส่วนภาคเอกชน จะทำงานวันจันทร์ถึงศุกร์ 8.00 – 17.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.00 – 12.00 น. ธนาคารทำการวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 – 15.00 น. และ เสาร์ 9.00 – 11.00 น.

มารยาทในการติดต่อทางธุรกิจกับชาวบรูไน

หากเราเป็นชาวต่างชาติที่สนใจจะทำธุรกิจกับชาวบรูไน อาจจะต้องพบปะกันมากกว่า 1 ครั้ง โดยการจับมือทักทาย (hand shake) ถือว่าเป็นเรื่องปกติ แต่ควรหลีกเลี่ยงในการสัมผัสมือกับสุภาพสตรีมุสลิม และไม่ควรติดต่อทำธุรกิจในช่วงถือศีลอด

การรับประทานอาหาร แนะนำไม่ควรทานเนื้อหมู หรือดื่มแอลกอฮอล์ การให้คนบรูไนช่วยเลือกอาหารให้เราเป็นเรื่องทำได้ และที่สำคัญคือห้ามให้ทิปเด็ดขาด

 

โอกาสในการส่งออกบรูไน

ประชากรของบรูไนมีกำลังซื้อสูงมาก แม้จะเป็นชาวมุสลิม แต่ก็นิยมสินค้าของฝั่งตะวันตกเช่นกัน สินค้าน่าสนใจจะเป็นของแบรนด์เนม สินค้าฟุ่มเฟือย เน้นหรูหรา และคุณภาพสินค้าที่ดี

โดยประเทศหลักที่ส่งออกสินค้าไปบรูไน ได้แก่ ประเทศจีน สิงคโปร์ มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ญี่ปุ่น และ สหราชอาณาจักร

สินค้าไทยที่มีศักยภาพในการส่งออกบรูไน

  • อาหารและผลิตภัณฑ์

โดยเฉพาะอาหารแปรรูป อาหารพร้อมทาน เช่น อาหารทะเลกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง ผักกระป๋อง ผลไม้สด เช่น มะม่วง ทุเรียน และไอศกรีม รวมถึงเครื่องดื่ม เนื่องจากบรูไนยังไม่สามารถผลิตอาหารได้เพียงพอกับความต้องการบริโภคในประเทศ จึงเป็นโอกาสดีอย่างยิ่ง

สินค้าไทยในหมวดอาหารเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมจากชาวบรูไนอยู่แล้ว และสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งคือมาตรฐานซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องผ่านมาตรฐานฮาลาล

  • ของแต่งบ้าน เพราะที่นี่นิยมแต่งบ้านให้ดูสะท้อนถึงรสนิยม
  • อัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อต้องการแสดงสถานะทางสังคม
  • สปา โดยเฉพาะสปาจากไทย เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ
  • วัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก สายไฟ เคเบิล เคมีภัณฑ์ ปูนซีเมนต์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานสำหรับบรูไน
  • สินค้าเกษตร บางประเภทที่น่าสนใจแต่มีการควบคุม เช่น ข้าว และน้ำตาล ซึ่งต้องศึกษากฎระเบียบอย่างดี

หากท่านสนใจส่งออกสินค้าไปประเทศบรูไน หรือประเทศอื่นๆ แต่ยังไม่มีพื้นฐาน สามารถเริ่มต้นด้วยการเข้าร่วมอบรมสัมมนากับสถาบันของเรา สนใจรายละเอียด อ่านที่นี่

 

 

ที่มาข้อมูล

https://www.worldometers.info/population/countries-in-asia-by-population/

https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Brunei

 

บทความเกี่ยวข้อง

Leave a Comment