Commercial Invoice ใบกำกับราคาสินค้า

หากท่านได้ทำการนำเข้าส่งออกสินค้า หรือติดต่อการค้าระหว่างประเทศ คงต้องเคยได้ยินชื่อเอกสารที่เรียกว่า Commercial Invoice หรือ Invoice หรือ ชื่อไทยคือ ใบกำกับสินค้า ใบกำกับราคาสินค้า หรือบางคนก็เรียกว่า บัญชีราคาสินค้า แล้วแต่นิยามของแต่ละคน ซึ่งเอกสารฉบับนี้คืออะไรและสำคัญอย่างไร ท่านสามารถอ่านรายละเอียดนี้ได้เลยครับ

Commercial Invoice คืออะไร

Commercial Invoice คือ เอกสารที่ยืนยันการจำหน่ายและโอนกรรมสิทธิสินค้าระหว่างผู้นำเข้ากับผู้ส่งออก หรือหากพูดกันง่ายๆ คือ เอกสารบันทึกการขายสำหรับผู้ส่งออก และเป็นเอกสารบันทึกการสั่งซื้อสำหรับผู้นำเข้านั่นเอง

Commercial Invoice สำคัญยังไง

เอกสารนี้เป็นเอกสารสำคัญมากสำหรับทั้งผู้นำเข้าและผู้ส่งออก เนื่องจากในเนื้อหาจะระบุว่าใครเป็นผู้ขายสินค้า ใครเป็นผู้ซื้อผู้ส่งออกขายสินค้าอะไร ผู้นำเข้าซื้อสินค้าอะไร ซื้อขายกี่ชิ้น สเปคยังไง รหัสสินค้า (HS Code) อะไร ซื้อขายกันในราคาเท่าไหร่ ซึ่งความสำคัญคือการนับยอดขายของผู้ส่งออกและยอดสั่งซื้อสำหรับผู้นำเข้า

ในกรณีผู้ส่งออก เอกสารนี้จะเป็นตัวบอกว่าเราขายอะไร ให้ใครราคาเท่าไหร่ เป็นเอกสารอ้างอิงการส่งสินค้าไปยังประเทศปลายทาง ซึ่งศุลกากรขาออก ใช้สำหรับอ้างอิงในการบันทึกใบขนสินค้าขาออก เพื่อนำใบขนฯ นั้นมาเป็นตัวอ้างอิงในทางรายได้ของผู้ส่งออกนั่นเอง

ในทางกลับกัน สำหรับผู้นำเข้า เอกสารนี้จะใช้สำหรับอ้างอิงในการนำเข้าสินค้า โดยศุลกากรจะนำมาคำนวณเพื่อหาราคาที่เป็นฐานในการคำนวณภาษี (ราคา CIF) เพื่อใช้คิดภาษีนำเข้ากับเรานั่นแหละ โดยศุลกากรจะอ้างอิงเพื่อออกใบขนขาเข้า และนำยอดเงินในนั้นมาคิดภาษีนำเข้า หากราคาที่สำแดงไม่เป็นที่ยอมรับของศุลกากร อาจจะต้องยึดถือเอาราคาอ้างอิง ได้แก่ ราคาแกตต์ (GATT) เป็นราคาในการคำนวณภาษีนำเข้าส่งออกแทน

 

Commercial Invoice ใช้เมื่อไหร่ และใครเป็นผู้ออกเอกสาร

Commercial Invoice จะใช้เมื่อมีการขนส่งสินค้าหรือเริ่มโอนกรรมสิทธิ์จากผู้ส่งออกไปยังผู้นำเข้า โดยเป็นเอกสารตั้งต้น เพื่อให้ชิปปิ้งไปดำเนินพิธีศุลกากร ให้ตัวแทนสายเรือ / สายการบิน (Freight Forwarder) หรือ สายเรือ / สายการบิน เป็นหลักฐานในการออกเอกสารใบตราส่งทางทะเล (Bill of Lading) หรือ ใบตราส่งทางอากาศ (Airway Bill) นั่นเอง

การใช้งานเอกสารนี้ จะออกโดยผู้ส่งออก และทุกครั้งที่ออกเอกสารนี้ จะต้องออกเอกสาร Packing List (ใบกำกับหีบห่อ) ควบคู่กันเสมอ เมื่อเริ่มต้นขนสินค้า หรือเตรียมขนสินค้า จากโกดังหรือโรงงานของตัวเองไปยังท่าเรือหรือท่าอากาศยาน หลังจากขนส่งสินค้าลงเรือหรือขึ้นเครื่องบินแล้ว ผู้ส่งออกต้องส่งเอกสารตัวจริงไปทางไปรษณีย์ (หรือ แฟกซ์ หรือ อีเมล แล้วแต่ตกลงกัน) ไปถึงผู้นำเข้า เพื่อให้ผู้นำเข้านำไปออกสินค้าที่ท่าปลายทาง

 

Commercial Invoice ต้องมีเนื้อหามีอะไรบ้าง

สำหรับเนื้อหาบน Commercial Invoice จะประกอบไปด้วย หัวข้อดังนี้

  1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ขาย (ผู้ส่งออก) และผู้ซื้อ (ผู้นำเข้า)
  2. วันที่ออกใบกำกับสินค้า หมายเลขเอกสาร รวมถึงการอ้างอิงหมายเลขคำสั่งซื้อ หรือ สัญญาที่ระบุและตกลงกันไว้ก่อนล่วงหน้า
  3. ข้อตกลงการส่งมอบสินค้า (Incoterms)
  4. ข้อตกลงการชำระเงิน (Payment Terms)
  5. สถานที่ขนส่งสินค้าต้นทางและปลายทาง
  6. รายละเอียดของสินค้า ชื่อสินค้า ปริมาณสินค้า ราคาต่อหน่วย และราคารวม
  7. น้ำหนักสินค้า จำนวนหีบห่อ เครื่องหมายการจัดส่งสินค้า (Shipping Mark)
  8. ลายเซ็นรับรองโดยผู้ขาย (ผู้ส่งออก) รวมถึงตราประทับบริษัทด้วย

เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้ เราจะพบว่า Commercial Invoice เป็นเอกสารส่งออก ที่สำคัญมากสำหรับการทำธุรกิจนำเข้าส่งออกระหว่างประเทศ ท่านที่สนใจศึกษาด้านการนำเข้าส่งออกระหว่างประเทศ สามารถติดต่อได้กับทางสถาบัน หรือสนใจดูรายละเอียดคอร์สเรียนได้ที่นี่ คอร์สเรียนนำเข้าส่งออก

บทความเกี่ยวข้อง

Leave a Comment