หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออก

ในการทำนำเข้าส่งออกนั้น เราจะต้องประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยหลากหลายวัตถุประสงค์ เช่น หากเราต้องการติดต่อด้านการตลาดเราก็ต้องไปหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตลาดหรือบางครั้ง หากเราต้องการติดต่อด้านเอกสารก็ต้องไปให้ถูกหน่วยงานเป็นต้นซึ่งหน่วยงานแต่ละหน่วยงานนั้นมีทั้งของภาครัฐและเอกชนให้บริการไม่เหมือนกันประสงค์ต่างกัน สำหรับมือใหม่ในการนำเข้าส่งออกนั้นเราจะต้องติดต่อใครบ้างไปดูกันเลยครับ

กรมศุลกากร

สำหรับการส่งออกและนำเข้า นี่อาจจะเป็นหน่วยงานแรกๆ ที่คนนำเข้าส่งออกทั่วไปคิดถึง เพราะเกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการนำสินค้าเข้ามาในประเทศไทยหรือส่งออกไปต่างประเทศ ก็ต้องผ่านหน่วยงานนี้ทั้งนั้น

ศุลกากรมีหน้าที่โดยคร่าวๆ คือ การกำกับ และกักกันสินค้า รวมถึงให้บริการในการขนส่งระหว่างประเทศให้ง่ายขึ้นด้วย การกักกันสินค้านั้นเป็นไปด้วยเหตุผลเพื่อความสงบสุขเรียบร้อยของความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้ผิดกฎหมายและเพื่อเกี่ยวกับเรื่องภาษีอากรด้วย ในขณะเดียวกันก็ต้องอำนวยความสะดวกผู้นำเข้าส่งออกให้สามารถถ่ายเทสินค้าได้รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำมากขึ้นอีกด้วย

ติดต่อกรมศุลกากร >> https://www.customs.go.th/

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กรมนี้จะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานดูแลด้านการตลาดเพื่อให้ผู้ส่งออกและผู้นำเข้าสามารถดำเนินการค้าระหว่างประเทศได้ง่ายขึ้น โดยหลัก ๆ จะเกี่ยวกับเรื่องการตลาดการหาลูกค้าและโอกาสในการทำการค้ากับต่างประเทศมากกว่าเรื่องเอกสารขั้นตอน

อย่างไรก็ตามหน่วยงานนี้ถือว่าเป็นหน่วยงานที่สำคัญไม่แพ้กันสำหรับผู้ส่งออกและนำเข้าโดยเฉพาะผู้ส่งออกเพราะชื่อเดิมเขาคือกรมส่งเสริมการส่งออกเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อทำให้คนไทยสามารถส่งออกได้ส่งออกได้ง่ายส่งออกได้ง่ายและทำรายได้เข้าประเทศ

ติดต่อกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ >> https://www.ditp.go.th/

 

กรมการค้าต่างประเทศ

ในส่วนความสำคัญของกรมการค้าต่างประเทศนั้น จะดูแลเรื่องขั้นตอนการนำเข้าส่งออก การขอใบรับรองถิ่นกำเนิด ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและเป็นเอกสารสำคัญสำหรับการนำเข้าส่งออกในยุคนี้ เพราะประเทศไทยได้ทำข้อตกลงกันค้าเสรีกับหลาย ๆ ประเทศมากขึ้น การมีเอกสารยืนยันรับรองถิ่นกำเนิดนั้น ช่วยให้ผู้นำเข้าปลายทางไม่ว่าจะของไทยหรือของต่างประเทศสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีนำเข้าได้เต็มที่นั่นเอง

เพราะฉะนั้นหน่วยงานนี้มีหน้าที่หลักๆในเรื่องของการดำเนินการด้านใบรับรองถิ่นกำเนิดรวมถึงการอำนวยความสะดวกและให้ความรู้ได้ขั้นตอนการขอสิทธิประโยชน์ต่างๆของผู้นำเข้าของอีกด้วย

ติดต่อกรมการค้าต่างประเทศ >> https://www.dft.go.th/

 

กรมเจรจาการค้า

หากเราเคยได้ยินข่าวบ่อยๆ ว่ามีใครสักคนหรือประเทศใดสักประเทศที่ให้สิทธิ์นำเข้าสินค้าจากไทยโดยให้ภาษีเป็นศูนย์ ในขณะที่ไทยนั้นก็ได้รับได้ให้สิทธิ์ภาษีเป็นศูนย์จากประเทศนั้นด้วย มันจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่คอยทำหน้าที่นี้อยู่ในการเจรจาการค้าซึ่งนั่นก็คือกรมเจรจาการค้านั่นเอง

กรมนี้มีหน้าที่ทำให้การค้าของไทยได้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีรวมถึงสิทธิประโยชน์ทางการค้าอื่น ๆ เช่น GSP ด้วย แต่หลักๆ จะเน้น FTA

ฉะนั้นหากเราต้องการใช้ประโยชน์ในสิทธิประโยชน์ทางการค้า Free Trade Area ทั้งหลายเยอะๆ เราควรจะสนใจกรมนี้ติดต่อขอใช้บริการจากกรณีเป็นพิเศษ

ติดต่อกรมเจรจาการค้า >> https://www.dtn.go.th/

 

สภาหอการค้าไทยหรือหอการค้าไทย

หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานเอกชนที่จัดตั้งขึ้นมาโดยนักธุรกิจทั้งหลาย หอการค้านี้จะมีอยู่ทั่วโลกแต่ละประเทศก็จะมีหอการค้าประจำประเทศตัวเอง เช่น หอการค้าจีน หอการค้าญี่ปุ่น และทุกคนก็จะเป็นสมาชิกของหอการค้านานาชาติ

ซึ่งหน้าที่หลัก ๆ ของหอการค้าก็คือ เป็นคนคอยผลักดันให้ภาคเอกชนมีความแข่งขันในการทำการค้ากับต่างประเทศมากขึ้น หอการค้านี้มีสมาชิกเป็นบริษัทเอกชนในประเทศไทยจำนวนเยอะมากและอำนวยความสะดวกในเรื่องของการตลาดการหาลูกค้าการบริการด้านเอกสารต่างๆอีกด้วย

ติดต่อหอการค้า >> https://www.thaichamber.org/

 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรได้รับการกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม มีความประสงค์ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการผลิตภาพอุตสาหกรรมของประเทศไทย เพื่อให้แข่งขันได้ในระดับสากล ในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมไทยที่ยั่งยืน

สภาอุตสาหกรรมนี้มีบทบาทสำหรับผู้ส่งออกและผู้นำเข้าของไทยในเรื่องของการเป็นตัวแทนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในภาคเอกชนเพื่อประสานงานกับนโยบายกับภาครัฐเหมือนหอการค้า แต่หอการค้าจะเป็นในเชิงพาณิชย์ ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรมศึกษาหาทางแก้ไขเกี่ยวกับอุตสาหกรรม การตรวจสอบสินค้า การออกใบรับรองถึงกำเนิด ให้คำปรึกษาและส่งเสริมและอุตสาหกรรม เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนนอกจากนี้ยังควบคุมกำกับดูแลให้สมาชิกปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรมอีกด้วย

ติดต่อสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย >> https://fti.or.th/

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

มีฐานะเป็นนิติบุคคลมีอำนาจหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ในพรบสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ โดยหลัก ๆ จะมีบทบาทในเรื่องของการส่งเสริมและคุ้มครองผลประโยชน์ผู้ส่งสินค้าทางเรือ ให้ความร่วมมือประสานงานกับหน่วยงานรัฐเอกชนเกี่ยวกับการส่งขนส่งสินค้าทางเรือ เป็นผู้แทนในการเจรจาปรึกษาเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศ

ซึ่งหน่วยงานนี้มีบทบาทหน้าสำหรับการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเดินเรือทั้งหลายให้ผู้ประกอบการไทยนั้นสามารถใช้บริการสินค้าในการขนส่งสินค้าทางเรือได้อย่างราบรื่น

ติดต่อสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ >> https://www.tnsc.com/

 

ยังมีหน่วยงานต่างๆ อีกมากมาย ขอให้ท่านติดตามต่อไปนะครับ

บทความเกี่ยวข้อง

Leave a Comment