รู้จัก National Single Window (NSW)

National Single Window คืออะไร

คือการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนำเข้าส่งออกสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการตรวจสอบใบอนุญาตและใบรับรองต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร ผู้ประกอบการสามารถรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง

โดยหลักการแล้วศุลกากรเป็นหน้าด่าน มีหน้าที่ปฏิบัติงานโดยได้รับความเห็นชอบตามประกาศและพรบ.ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ เช่น กระทรวงพาณิชย์จะระบุว่าสินค้าชนิดใดสามารถนำเข้าจากประเทศใดบ้าง โดยไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า (อากรขาเข้า) เนื่องจากไปเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีมาแล้ว หรือกระทรวงมหาดไทยมีประกาศกระทรวงเกี่ยวกับข้อห้ามการนำเข้าอาวุธ เป็นต้น

หน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูล National Single Window กับกรมศุลกากร มีอะไรบ้าง

หน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลมีดังนี้

 1.  สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ)
 2. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย)
 3. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 4. กรมธุรกิจการพลังงาน
 5. กรมวิชาการเกษตร
 6. กรมการค้าต่างประเทศ
 7. กรมการค้าภายใน
 8. กรมปศุสัตว์
 9. กรมประมง
 10. กรมสรรพสามิต
 11. กรมสรรพากร
 12. กรมศิลปากร
 13. การยางแห่งประเทศไทย
 14. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
 15. กรมการอุตสาหกรรมทหาร
 16. กรมธุรกิจพลังงาน
 17. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 18. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 19. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
 20. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 21. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 22. กรมทรัพยากรธรณี
 23. กสทช
 24. กรมป่าไม้
 25. กรมการปกครอง
 26. การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 27. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
 28. กรมเจ้าท่า
 29. กรมการขนส่งทางบก
 30. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 31. หอการค้าไทย
 32. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 33. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 34. สำนักงบประมาณ

ผู้ประกอบการอื่นๆ เช่น

 1. สายการเดินเรือ
 2. สายการบิน
 3. ธนาคาร
 4. ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก
 5. ตัวแทนออกของ

แหล่งข้อมูล

https://www.thainsw.net/

 

บทความเกี่ยวข้อง

Leave a Comment