รายชื่อท่าเรือในประเทศไทย

ในประเทศไทยมีท่าเรือหลายแห่ง ทั้งของรัฐและเอกชน โดยท่าเรือสำคัญและน่าสนใจมีดังนี้

ท่าเรือของภาครัฐ 

กำกับดูแลโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย มีท่าเรือทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่

 1. ท่าเรือกรุงเทพฯ (ท่าเรือคลองเตย)
 2. ท่าเรือแหลมฉบัง
 3. ท่าเรือระนอง
 4. ท่าเรือเชียงของ
 5. ท่าเรือเชียงแสน

ท่าเรืออื่นๆ ที่น่าสนใจได้แก่

 • ท่าเรือมาบตาพุด
 • ท่าเรือสหไทย
 • ท่าเรือยูนิไทย
 • ท่าเรือเคอร์รี่
 • ท่าเรือไออาร์พีซี
 • ท่าเรือซีทีไอซี
 • ท่าเรือสยามซีพอร์ต

 

บทความเกี่ยวข้อง

Leave a Comment