ส่งออกสิงคโปร์ ประเทศเล็กๆ ที่มีคู่ค้าอยู่ทั่วโลก

ส่งออกสิงคโปร์

 

เกาะเล็กๆ ทางตอนใต้ของมาเลเซีย ที่ไม่มีทรัพยากรหลัก ๆ อะไรเท่าไหร่เลย อย่างสิงคโปร์ สามารถพัฒนาประเทศตัวเองเป็นประเทศชั้นนำด้านเศรษฐกิจของโลกได้ สิงคโปร์มีอะไรดี แล้วตลาดส่งออกมีมั้ย เรามาดูรายละเอียดกันครับ

ข้อมูลทั่วไปของประเทศสิงคโปร์

สิงคโปร์มีพื้นที่ประมาณ 728 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 5.7 ล้านคน

รายได้ต่อหัวของประชากร (GDP Per Capita) เท่ากับ USD 68,487 ต่อคน (ไทย 7,607) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบด้วยชนชาติจีน (ร้อยละ 75) มาเลย์ (ร้อยละ 15) อินเดีย (ร้อยละ 9) และอื่นๆ  โดยมีภาษาประจำชาติ 4 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ มาเลย์ จีน และทมิฬ โดยภาษาที่นิยมที่สุด ได้แก่ อังกฤษและจีน

สิงคโปร์ปกครองด้วยระบอบสาธารณรัฐแบบรัฐสภาแต่มีพรรคการเมืองพรรคเดียว ก่อนหน้านี้สิงคโปร์เคยเป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซีย โดยถูกแยกตัวออกจากมาเลเซียในปี 1965 ในขณะที่ประเทศไม่มีอะไรเป็นทรัพยากรได้เลย

สิงคโปร์ผลักดันตัวเองโดยอาศัยการพัฒนาบุคลากรให้มีการศึกษาดี มีคุณภาพ รวมถึงการใช้ปัจจัยทางภูมิประเทศที่เอื้อต่อการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากอยู่จุดกึ่งกลางระหว่างมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิค ซึ่งเป็นจุดที่ชาวตะวันตกและตะวันออกเดินเรือไปมาหาสู่กัน สิงคโปร์จึงกลายเป็นประเทศพ่อค้าคนกลางโดยสมบูรณ์แบบ

 

ปัจจัยที่ทำให้สิงคโปร์เป็นประเทศพ่อค้าคนกลาง

1) การสื่อสาร ชาวสิงคโปร์สามารถพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษและจีน ซึ่งเป็นภาษาที่นิยมใช้ในการติดต่อค้าขาย

2) ภูมิประเทศอยู่ในมหาสมุทร มีท่าเรือน้ำลึกที่ทันสมัยที่สุดในโลก ทำให้การขนส่งและบริหารลอจิสติกส์สะดวกมาก

3) สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางทางการเงิน เราจะเห็นว่ามีบริษัทจากฝั่งอเมริกา และยุโรป นิยมมาตั้งสาขาในเอเชียที่สิงคโปร์เป็นส่วนใหญ่

 จุดแข็งของสิงคโปร์

 1. เสถียรภาพทางการเมือง
 2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 3. สนับสนุนนวัตกรรม
 4. ศูนย์รวมธนาคารและการเงิน
 5. เป็นที่ตั้งของสำนักงานทั่วโลก (Regional Heal Office)
 6. ท่าเรือน้ำลึก
 7. ภาษีธุรกิจอัตราไม่สูงมาก สิงคโปร์จัดเก็บภาษีธุรกิจในอัตราต่ำกว่าประเทศอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้มีการลงทุนจากต่างชาติ โดยทั่วไปเก็บภาษีประมาณ 17 เปอร์เซ็นต์ ของกำไร
 8. สิ่งอำนวยความสะดวกในการลงทุน สิงค
 9. นโยบายการค้าที่โปร่งใส ไม่มีหมกเม็ด ทำให้หลายๆ ประเทศนิยมไปลงทุนกันที่สิงคโปร์

 

ข้อมูลการค้าของสิงคโปร์

สิงคโปร์เป็นประเทศเดียวในอาเซียน ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และมีรายได้อยู่ในกลุ่มประเทศร่ำรวย มีรายได้ประชากรต่อหัว (GDP Per Capita) สูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก

ประเทศคู่ค้าสิงคโปร์

สิงคโปร์นิยมทำการค้ากับทุกประเทศในโลก เนื่องจากเป็นประเทศการค้า ซื้อมาขายไป (Trading Nations) จึงมีความสัมพันธ์กับทุกประเทศ โดยเฉพาะประเทศหลักๆ ที่ทำการค้ากับสิงคโปร์ ได้แก่ จีน มาเลเซีย สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ฮ่องกง ไต้หวัน และประเทศไทย

 

พฤติกรรมผู้บริโภคสิงคโปร์

ชาวสิงคโปร์ มีรายได้กำลังซื้อสูง เน้นแบรนด์เนม รสนิยมตะวันตก อ่อนไหวต่อตลาดแฟชั่นสูง ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น นิยมอาหารเสริม ออแกนิก

 

สินค้ามีศักยภาพในตลาดสิงคโปร์

สินค้าอุปโภคบริโภค

ธุรกิจบริการ

แนวทางการทำสินค้าที่น่าสนใจเพื่อเจาะตลาดสิงคโปร์

 1. สินค้าต้องมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพราะประชากรที่นี่มีรายได้สูง นิยมการบริโภคเพื่อความสุขของตัวเอง และต้องการสิ่งดีๆ ให้กับชีวิต
 2. บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ต้องน่าดึงดูด เพื่อสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของสินค้าและสิ่งที่แบรนด์ต้องการสื่อสาร
 3. ผลิตภัณฑ์ควรมีการผสมผสานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ รวมถึงมีภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้า
 4. ผลิตภัณฑ์ควรมีการพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย เพราะเป็นค่านิยมใหม่ที่คนสิงคโปร์ให้ความสำคัญมากขึ้น

 

โอกาสที่น่าสนใจของการค้าในสิงคโปร์

 • สินค้าเกษตร ผักผลไม้ออแกนิค
 • อาหารแปรรูป
 • ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 • สินค้าไลฟ์สไตล์
 • สินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม
 • สินค้าไฮเทค
 • ร้านอาหาร
 • สปา
 • ท่องเที่ยว

ที่มาข้อมูล

https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Singapore

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)_per_capita

บทความเกี่ยวข้อง

Leave a Comment