BRICS 5 เสือเศรษฐกิจใหม่ของโลก

ขนาดเศรษฐกิจของประเทศสำคัญต่อการทำธุรกิจนำเข้าส่งออกมากมาย เนื่องจากประเทศไหนมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ ก็จะมีกำลังซื้อสูง เหมาะแก่การนำสินค้าเข้าไปขาย พูดง่ายๆ ก็คือเป็นประเทศที่เป็นลูกค้ารายใหญ่นั่นเอง วันนี้เราจะมาดูกันว่าประเทศที่เราควรส่งออก เป็นตลาดส่งออกใหม่ของไทยเพราะเป็นเสือเศรษฐกิจตัวใหม่ของโลกคือใครกันแน่ 5 ประเทศนี้มีความสำคัญอย่างไร

Read More