การประกันภัยการขนส่งระหว่างประเทศ

การประกันภัยการขนส่งระหว่างประเทศ ในการขนส่งระหว่างประเทศ มีหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นทางรถ ทางเรือ และทางเครื่องบิน ซึ่งแต่ละช่องทางจะมีลักษณะเฉพาะต่างกัน ซึ่งผู้นำเข้าส่งออกควรศึกษารายละเอียดให้ถ่องแท้เพื่อใช้ความคุ้มครองประกันภัยได้อย่างคุ้มค่าอีกด้วย

Read More