ภาษากับการส่งออก

สาเหตุหลักที่คนไทยไม่นิยมทำธุรกิจกับต่างชาติคือการใช้ภาษาต่างประเทศ เนื่องจากประเทศเรามีวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์มีความภาคภูมิใจเป็นของตัวเอง เช่นเดียวกับญี่ปุ่นและจีน รวมถึงเราเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากร คนไทยหากินในเมืองไทยก็เพียงพอไม่ต้องดิ้นรนออกไปแสวงหาในต่างแดน จึงไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องราวของต่างประเทศมากนัก ทำให้การใช้ภาษาต่างประเทศถูกคนไทยเรามองข้ามไปพอสมควร

Read More