11/11 วันคนโสดของคนจีน

บางคนอาจเคยได้ยินวัฒนธรรมแปลกๆ หลายอย่างของคนจีน และนี่ก็เป็นอีกวัฒนธรรมนึง ปัจจุบันนี้คนจีนมีการศึกษาดีขึ้น การงานดีขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันก็สูงขึ้นตาม คนจีนเลยมีแนวโน้มเป็นคนโสดมากขึ้น

Read More