ส่งออกไปประเทศเม็กซิโก

รู้จักประเทศเม็กซิโก เม็กซิโกนั้นตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ ด้านเหนือติดกับประเทศสหรัฐอเมริกา ตอนใต้ติดกับหลายๆ ประเทศในกลุ่มอเมริกากลาง มีอ่าวที่มีชื่อเป็นของตัวเอง ชื่อว่าอ่าวเม็กซิโก เมืองหลวงชื่อกรุงเม็กซิโกซิตี้ภาษาประจำชาติคือภาษาสเปน ในปี 2017 มีประชากรประมาณ 123 ล้านคน (ข้อมูลจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Mexico)

Read More