บรูไน – ประเทศขนาดเล็ก ที่รายได้ไม่เล็ก

ส่งออกบรูไน หากเราพูดถึง 10 ประเทศในอาเซียนแล้ว บรูไน อาจจะได้รับความนิยมในหมู่คนไทยเป็นลำดับท้ายๆ เนื่องจากมีจำนวนประชากรไม่มาก ประมาณ 400,000 คนเท่านั้น แต่รายได้ต่อหัวของประชากรทั้งประเทศนั้นมากเป็นอันดับสองของอาเซียน เป็นรองแค่สิงคโปร์ ทำให้บรูไนเป็นอีกประเทศที่น่าสนใจสำหรับคนไทย และไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่ง

Read More

รู้จักประเทศกลุ่มตะวันออกกลาง

ภาพรวมของประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง ประเทศกลุ่มนี้คนไทยเราอาจจะเรียกติดปากกันว่าชาวอาหรับ หรือแขกขาว อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถเหมารวมทุกประเทศในภูมิภาคว่าเป็นอาหรับได้ เพราะบางประเทศก็มองว่าตัวเองเป็นอีกชนชาตินึง คล้ายๆ กับคนอื่นๆ มองไทยกับเพื่อนเบ้านเราเป็นคนกลุ่มเดียวกันนั่นเอง โดยทั้งภูมิภาคนี้มีประชากรประมาณ 200 กว่าล้านคน และใช้ภาษา Arabic เป็นภาษาหลักๆ และศาสนาที่นับถือกันมากที่สุดก็คือศาสนาอิสลามนั่นเอง

Read More