การเตรียมตัวเพื่อเดินทางไปพบลูกค้าต่างประเทศ

การเป็นผู้ส่งออกนั้น เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศ เพราะลูกค้าเราอยู่ที่นั่น อู่ข้าวอู่น้ำอยู่ที่นั่น ยังไงก็ต้องไป ถึงแม้เราจะบอกว่าเราได้ลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ก็เถอะ การไปเห็นของจริง ไปดูตลาดจริงๆ เห็นลูกค้าตัวเป็นๆ น่าดูกว่าการเห็นผ่านสายตาคนอื่นเยอะ

Read More