Airway Bill ใบตราส่งทางอากาศ

Airway Bill ใบตราส่งทางอากาศ เป็นเอกสารที่ออกโดยสายการบิน หรือ ตัวแทนสายการบิน(Freight Forwarder) เพื่อรับรองว่าจะส่งสินค้าจากประเทศต้นทางไปยังปลายทางตามที่ได้ตกลงกันไว้

Read More

การขนส่งสินค้าทางอากาศ

สินค้าที่เหมาะในการขนส่งทางอากาศนั้นมีหลายแบบ เช่น สินค้าน้ำหนักเบา มีมูลค่าสูง หรือพวกสินค้าที่อายุการใช้งานสั้น ของสด ผักผลไม้สดทั้งหลาย ก็นิยมส่งผ่านช่องทางนี้ แต่ไม่ได้กำหนดตายตัวนะครับว่าสินค้าอย่างอื่นส่งไม่ได้ ผมยังเคยส่งสินค้าหนักมากๆ ทางอากาศมาแล้ว เพราะลูกค้าต้องการด่วน ก็ทำได้เช่นกันครับ สมมติว่าเราต้องขนส่งทางอากาศ เราจะมีขั้นตอนการเตรียมตัวยังไงบ้าง เราข้ามไปที่สเตปได้รับการคอนเฟิร์มออเดอร์จากลูกค้าแล้วนะครับ

Read More