10 อันดับสายเรือที่สำคัญของโลก

สายเรือ (Sea Line / Liner) คือผู้ให้บริการการเดินเรือระหว่างประเทศ มีบริการหลักคือการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ บางสายอาจมีการขนส่งผู้โดยสารด้วย แต่ไม่ได้รับความนิยมมากนัก จึงทำให้คนทั่วไปไม่รู้จักชื่อของสายเรือมากนัก ยกเว้นเห็นได้จากโลโก้ที่พิมพ์บนตู้คอนเทนเนอร์รถหัวลากที่เราเห็นได้ทั่วไปตามท้องถนน

Read More