สรุปเศรษฐกิจในปี 2023 และคาดการณ์แนวโน้มการค้าระหว่างประเทศ ที่จะเกิดขึ้นในปี 2024

สรุปเศรษฐกิจในปี 2023 และคาดการณ์แนวโน้มการค้าระหว่างประเทศ ที่จะเกิดขึ้นในปี 2024 ความคาดหวังว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นในปี 2023 หลังจากจบวิกฤตโควิด ภาคธุรกิจทั่วไป คาดการณ์ว่าคนจะรู้สึกอัดอั้นกับการต้องกักตัวอยู่กับที่ และหลังจากการอนุญาตให้เดินทางได้ การใช้จ่ายจะมากขึ้นเป็นทวีคูณเพื่อชดเชยช่วงเวลาที่ขาดหายไป แต่ผลกลับไม่เป็นอย่างที่คาดหมาย เนื่องด้วยหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นการขาดรายได้ของบุคคลทั่วไปในช่วงโควิด หรือการถูกกักตัวเป็นเวลานาน ทำให้พฤติกรรมบางอย่างเปลี่ยนไป เช่น work from home เป็นทางเลือก หรือการช้อปปิ้งออนไลน์ รวมถึงการติดบ้านมากขึ้น

Read More