Shipping mark คืออะไร

Shipping Mark คืออะไร หากเรานึกภาพการขนส่งสินค้าทางเรือและทางเครื่องบิน ไม่ว่าผู้ส่งออกรายเล็กรายใหญ่ ก็นิยมใช้กล่องกระดาษลูกฟูกสีน้ำตาล ในการบรรจุสินค้าด้วยกันทั้งนั้น ดูเผินๆ เหมือนไม่มีอะไรน่าแปลกใจ แต่หากในการทำงานจริง เมื่อสายเรือเปิดตู้คอนเทนเนอร์ออกมาเพื่อรับของออก หรือสายการบินเปิดพื้นที่บรรทุกของออกมา คงจะต้องสงสัยว่ากล่องใบไหนเป็นของบริษัทอะไร เพราะแทบทุกที่ใช้กล่องกระดาษลูกฟูกเหมือนกันนั่นเอง

Read More