Air / Marine Insurance Policy กรมธรรม์ประกันภัย

Air / Marine Insurance Policy กรมธรรม์ประกันภัยสินค้า เป็นเอกสารที่ออกโดยบริษัทประกันภัย หรือตัวแทนประกันภัย เพื่อรับประกัน คุ้มครองความเสี่ยงภัยในการขนส่งทั้งทางเรือและเครื่องบิน ในการซื้อประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับการตกลงทางการค้าระหว่างผู้นำเข้าและผู้ส่งออก (Incoterms) ว่าฝั่งใดจะเป็นผู้ซื้อหรือชำระค่าเบี้ยประกันภัย โดยหลังจากซื้อประกันภัยเรียบร้อยแล้ว ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกจะได้รับเอกสารการเอาประกันภัย หรือเรียกว่า กรมธรรม์ประกันภัย นั่นเอ

Read More

Airway Bill ใบตราส่งทางอากาศ

Airway Bill ใบตราส่งทางอากาศ เป็นเอกสารที่ออกโดยสายการบิน หรือ ตัวแทนสายการบิน(Freight Forwarder) เพื่อรับรองว่าจะส่งสินค้าจากประเทศต้นทางไปยังปลายทางตามที่ได้ตกลงกันไว้

Read More

ใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก

ใบขนคืออะไร ในการนำเข้าส่งออกสินค้าผ่านเข้ามาในประเทศ หรือออกนอกประเทศไทยตามจุดผ่านแดน ด่านชายแดน ท่าเรือ และท่าอากาศยานนั้น ต้องได้รับการอนุมัติจากกรมศุลกากร ซึ่งถือเป็นผู้ควบคุมการเข้าออกสินค้า โดยสินค้าทุกชนิด เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จะได้รับเอกสารซึ่งออกโดยกรมศุลกากรเรียกว่าใบขนสินค้า

Read More

Bill of Lading ใบตราส่งทางทะเล

Bill of Lading ใบตราส่งทางทะเล   ใบตราส่งทางทะเลเป็นเอกสารที่สำคัญมากในการนำสินค้าจากประเทศต้นทางไปยังปลายทาง โดยการขนส่งผ่านทางเรือ มักเรียกกันย่อๆ ว่า B/L และมีชื่อเต็มว่า Ocean Bill of Lading เนื่องจากเป็นเอกสารที่ออกโดยสายเรือ (Sea Freight / Liners) หรือ ตัวแทนสายเรือ (Freight Forwarder) เพื่อทำหน้าที่สำคัญหลายประการดังนี้

Read More

Proforma Invoice คืออะไร

ผู้ที่ทำงานด้านนำเข้าส่งออก หรือผู้สนใจ อาจจะเคยได้ยินเอกสารที่ชื่อว่า Proforma Invoice, Commercial Invoice แล้วก็ยังมี Invoice อื่นๆ อีก แล้ว Invoice แต่ละชนิดมันต่างกันยังไง ลองมาดูกันครับ.

Read More

ใบเสนอราคาสินค้าส่งออก

หนึ่งในเอกสารสำคัญที่ผู้ส่งออกจำเป็นต้องรู้และเข้าใจเป็นอย่างยิ่งคือใบเสนอราคา หรือ Quotation ซึ่งปกติหากในการส่งออก เราจะเรียก Quotation เฉยๆ ก็ได้ หรือบางครั้งอาจจะเรียกให้เจาะจงไปเลยว่า Export Quotation ก็ไม่ผิดเช่นกัน ในที่นี้จะขอเรียก Quotation หรือใบเสนอราคาเท่านั้นนะครับ 

Read More

Contract สัญญานำเข้าส่งออก สัญญาการค้าระหว่างประเทศ

Contract สัญญานำเข้าส่งออก สัญญาการค้าระหว่างประเทศ ในการทำธุรกิจนำเข้าส่งออกนั้น สิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่สุดในทุกครั้งที่มีการซื้อขายกันคือ สัญญาซื้อขาย หรือที่เรียกกันว่า Contract ในบางครั้งจะมีหลายๆ ชื่อ เช่น สัญญาขาย (Sales Contract), สัญญาจัดซื้อ (Purchase Contract), สัญญาส่งออก (Export Contract), หรือ สัญญานำเข้า (Import Contract) เป็นต้น

Read More

Packing List ใบกำกับหีบห่อ

ในการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ หลังจากที่เราได้เตรียมสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น เราจะต้องเตรียมใบกำกับราคาสินค้า (Commercial Invoice) เพื่อระบุราคาสินค้า รวมถึงชื่อผู้ส่งออกและผู้นำเข้า และรายละเอียดอื่นๆ เพื่อใช้คำนวณภาษี อย่างไรก็ตามรายละเอียดใน Commercial Invoice นั้น ยังมีไม่ครบถ้วน โดยสิ่งที่ต้องระบุเพิ่มเติมอีกอย่างคือรายการบรรจุหีบห่อ ซึ่งโดยทั่วไปเราจะมาระบุในเอกสารอีกฉบับที่เรียกว่า Packing List นั่นเอง

Read More

Commercial Invoice ใบกำกับราคาสินค้า

หากท่านได้ทำการนำเข้าส่งออกสินค้า หรือติดต่อการค้าระหว่างประเทศ คงต้องเคยได้ยินชื่อเอกสารที่เรียกว่า Commercial Invoice หรือ Invoice หรือ ชื่อไทยคือ ใบกำกับสินค้า ใบกำกับราคาสินค้า หรือบางคนก็เรียกว่า บัญชีราคาสินค้า แล้วแต่นิยามของแต่ละคน ซึ่งเอกสารฉบับนี้คืออะไรและสำคัญอย่างไร ท่านสามารถอ่านรายละเอียดนี้ได้เลยครับ

Read More

เอกสารที่ใช้ในการนำเข้าส่งออก เอกสารส่งออก เอกสารนำเข้า มีอะไรบ้าง

เอกสารการนำเข้าส่งออก เป็นอะไรที่ซับซ้อนมาก หากไม่ได้มีการศึกษาเข้าใจอย่างถ่องแท้ จะทำให้มีปัญหาในภายหลังได้ และการจะออกเอกสารนี้ได้ต้องอาศัยความรู้ประสบการณ์เป็นอย่างสูง สำหรับผู้ที่เชียวชาญแล้ว เรื่องนี้อาจจะฟังดูเป็นเรื่องจิ๊บจ๊อย แต่สำหรับมือใหม่แล้ว เอกสารเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับ วันนี้ผมจะมาอธิบายเอกสารหลักๆ ที่ผู้ส่งออกแทบทุกรายต้องรู้จัก ผ่านตา ผ่านมือกันมาบ้างแล้ว มีอะไรบ้าง ไปดูกัน

Read More