รู้จักประเทศกลุ่มตะวันออกกลาง

ภาพรวมของประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง ประเทศกลุ่มนี้คนไทยเราอาจจะเรียกติดปากกันว่าชาวอาหรับ หรือแขกขาว อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถเหมารวมทุกประเทศในภูมิภาคว่าเป็นอาหรับได้ เพราะบางประเทศก็มองว่าตัวเองเป็นอีกชนชาตินึง คล้ายๆ กับคนอื่นๆ มองไทยกับเพื่อนเบ้านเราเป็นคนกลุ่มเดียวกันนั่นเอง โดยทั้งภูมิภาคนี้มีประชากรประมาณ 200 กว่าล้านคน และใช้ภาษา Arabic เป็นภาษาหลักๆ และศาสนาที่นับถือกันมากที่สุดก็คือศาสนาอิสลามนั่นเอง

Read More