Air / Marine Insurance Policy กรมธรรม์ประกันภัย

Air / Marine Insurance Policy กรมธรรม์ประกันภัยสินค้า เป็นเอกสารที่ออกโดยบริษัทประกันภัย หรือตัวแทนประกันภัย เพื่อรับประกัน คุ้มครองความเสี่ยงภัยในการขนส่งทั้งทางเรือและเครื่องบิน ในการซื้อประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับการตกลงทางการค้าระหว่างผู้นำเข้าและผู้ส่งออก (Incoterms) ว่าฝั่งใดจะเป็นผู้ซื้อหรือชำระค่าเบี้ยประกันภัย โดยหลังจากซื้อประกันภัยเรียบร้อยแล้ว ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกจะได้รับเอกสารการเอาประกันภัย หรือเรียกว่า กรมธรรม์ประกันภัย นั่นเอ

Read More

ใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก

ใบขนคืออะไร ในการนำเข้าส่งออกสินค้าผ่านเข้ามาในประเทศ หรือออกนอกประเทศไทยตามจุดผ่านแดน ด่านชายแดน ท่าเรือ และท่าอากาศยานนั้น ต้องได้รับการอนุมัติจากกรมศุลกากร ซึ่งถือเป็นผู้ควบคุมการเข้าออกสินค้า โดยสินค้าทุกชนิด เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จะได้รับเอกสารซึ่งออกโดยกรมศุลกากรเรียกว่าใบขนสินค้า

Read More

ช่องทางการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

ช่องทางการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ สำหรับมือใหม่ที่ยังสงสัยหรือไม่แน่ใจว่า การส่งสินค้าจากไทยไปยังต่างประเทศนั้น มีช่องทางไหนบ้าง วันนี้เรามาอ่านบทความนี้เพื่อเข้าใจช่องทางทั้งหมดกันครับ

Read More