ชิปปิ้งคืออะไร ทำหน้าที่อะไร เรียนชิปปิ้งที่ไหนดี

อาชีพชิปปิ้ง เป็นอาชีพใฝ่ฝันของใครหลายคน เพราะเป็นงานที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจนำเข้าส่งออกเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับกรมศุลกากร ผู้เขียนในฐานะคนในวงการนำเข้าส่งออก ส่งสินค้าไปขายต่างประเทศ และนำสินค้าเข้ามาขายในไทย ได้รู้จักและคลุกคลีในวงการนี้มาบ้าง พบว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปอย่างรวดเร็วอีกด้วย

นอกจากนี้ อาชีพชิปปิ้งยังทำเงินได้มากพอสมควร เพราะต้องให้บริการกับลูกค้าที่เป็นทั้งผู้นำเข้าส่งออก และลูกค้ากลุ่มนี้มีเยอะมาก (ผู้เขียนก็เป็นหนึ่งในนั้น)

ความสำคัญและความน่าสนใจของอาชีพชิปปิ้งนี้เอง ให้หลายๆ คนสนใจอยากจะเป็นชิปปิ้ง ทำอาชีพชิปปิ้ง หรือเปิดบริษัทชิปปิ้ง ซึ่งเป็นอีกอาชีพที่น่าสนใจ หากเราอยากเป็นชิปปิ้งต้องทำยังไงบ้าง มาดูบทความนี้กันครับ

 

ชิปปิ้งคืออะไร

ชิปปิ้ง หรือ ชื่อทางการคือ ตัวแทนดำเนินพิธีศุลกากร คือผู้ที่ทำหน้าที่ดำเนินพิธีศุลกากรแทนเรา กล่าวคือในการทำงานกับศุลกากร จำเป็นต้องใช้ความชำนาญและความเชี่ยวชาญในการทำงานกับเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากร กล่าวคือ ความรู้ด้านการศุลกากรนั้นเป็นความรู้เฉพาะทาง หากบุคคลที่ไม่มีความรู้หรือประสบการณ์เข้ามาติดต่อกับศุลกากร อาจทำให้การดำเนินงานเกิดความผิดพลาด ล่าช้า และทำให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรไม่สามารถให้บริการผู้นำเข้าส่งออกได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นกรมศุลกากรจึงกำหนดกฎเกณฑ์ให้ผู้ที่จะติดต่อกับศุลกากรนั้น ต้องมีความรู้พื้นฐานและประสบการณ์เกี่ยวกับพิธีการศุลกากรโดยใช้เกณฑ์การวัดเหล่านี้จากความรู้ที่มีในการเรียนและสอบใบอนุญาตตัวแทนออกของ เมื่อบุคคลนั้นผ่านการเรียนและสอบ และมีใบอนุญาตตัวแทนออกของแล้ว บุคคลนั้นก็เสมือนหนึ่งเป็นผู้มีความรู้แล้ว และพร้อมที่จะเพิ่มพูนประสบการณ์จากการทำงานด้านตัวแทนออกของมากขึ้นนั่นเอง

 

เป็นชิปปิ้งต้องรู้อะไรบ้าง

ความรู้ด้านการดำเนินพิธีศุลกากร เป็นสิ่งสำคัญอย่างแรกที่ชิปปิ้งต้องรู้ คือขั้นตอนการดำเนินพิธีศุลกากรและเอกสารในการดำเนินงาน เช่น ใบขนคืออะไร เอกสารตรวจปล่อย D.O. คืออะไร แล้วทำหน้าที่อะไร นอกจากนี้ต้องรู้ด้วยว่ากรอกอย่างไรและแต่ละช่องในการกรอกเอกสารมีความหมายว่าอย่างไร เป็นต้น

นอกจากเรื่องขั้นตอนและเอกสารแล้ว สิ่งที่ชิปปิ้งต้องรู้ ได้แก่ กฎหมายศุลกากร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเดินเรือ การขนส่งทางอากาศ ไปรษณีย์ ด่วนพิเศษ พิกัดอัตราภาษีศุลกากร สิทธิประโยชน์ทางภาษีและศุลกากร

แน่นอนว่าตอนเรียนอาจจะไม่รู้ทั้งหมด ต้องอาศัยการทำงานหลังจากได้รับใบอนุญาตแล้วด้วย

ขั้นตอนการสมัครเป็นชิปปิ้ง

ในการจะได้รับใบอนุญาตเป็นชิปปิ้งได้นั้น บุคคลต้องทำ 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การเรียนเพื่อเป็นชิปปิ้ง และ 2) การสอบใบอนุญาตชิปปิ้ง

1) เรียนชิปปิ้งที่ไหนดี

ในการเรียนเพื่อไปสอบได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนออกของนั้น ผู้เรียนต้องสมัครเป็นนักเรียนกับสถาบันสอนหลักสูตรตัวแทนออกของที่ได้รับการรับรองกับกรมศุลกากร โดยเราสามารถค้นหาได้ในกูเกิล หรือค้นหาที่หน้าเว็บไซต์ของกรมศุลกากร ที่ลิ้งค์นี้ครับ >> เรียนชิปปิ้งที่ไหนดี 

โดยส่วนใหญ่แต่ละสถาบันจะมีอัตราค่าเรียนและระยะเวลาการเรียนที่ใกล้เคียงกัน เพราะเป็นการบังคับจำนวนชั่วโมงการเรียนจากเนื้อหาที่จะต้องรู้ก่อนสอบใบอนุญาตที่กำหนดโดยกรมศุลกากร โดยส่วนใหญ่จะเรียนกันประมาณ 128 ชั่วโมง หรือประมาณ 16 วัน อาจจะมากหรือน้อยกว่านี้แล้วแต่สถาบัน และผู้เข้าเรียนต้องมีชั่วโมงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

สำหรับเกณฑ์การเลือกสถานที่เรียน ให้พิจารณาจากวิทยากรผู้สอน ประวัติและความสามารถ การบริการของเจ้าหน้าที่แต่ละที่ รวมถึงความสะดวกในการเรียน ทั้งสถานที่และเวลาเรียน

2) การสอบใบอนุญาตชิปปิ้ง

เมื่อเรียนจบแล้ว ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรเรียนจบจากสถาบันนั้นๆ และสามารถนำใบประกาศนั้นมาประกอบการสมัครสอบกับกรมศุลกากรได้ โดยหน่วยงานที่จัดการสอบนั้นชื่อว่า สถาบันวิทยาการศุลกากร และผู้สอบสามารถติดต่อรอบการสอบได้ที่เว็บไซต์นี้ >> ประกาศข่าวสถาบันวิทยาการศุลกากร

หลังจากสอบผ่านแล้ว ผู้ที่สอบผ่านก็สามารถนำเอกสารหลักฐานไปยื่นเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนออกของ หรือตัวแทนดำเนินพิธีศุลกากรได้เลยครับ

สำหรับผู้สอบไม่ผ่าน สามารถเข้าสอบในรอบถัดไปได้เรื่อยๆ จนกว่าจะสอบผ่าน อย่าลืมอ่านหนังสือให้คล่อง และที่สำคัญอาจจะต้องตามอัพเดทกฏหมายใหม่ของศุลกากรด้วยนะครับ

ขอให้โชคดีกับการสอบทุกท่านครับ

 

สำหรับใครที่อยากเริ่มต้นธุรกิจนำเข้าส่งออกแบบจ้างชิปปิ้ง สามารถดูคอร์สเรียนได้ที่นี่เลยครับ >> คอร์สเรียนนำเข้าส่งออก

บทความเกี่ยวข้อง

Leave a Comment