ด่านศุลกากรในไทย มีที่ไหนบ้าง

ด่านศุลกากรในประเทศไทย มีที่ไหนบ้าง

สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออก ไม่ว่าจะเป็นผู้นำเข้าส่งออก ชิปปิ้ง ตัวแทนผู้ให้บริการขนส่ง และอื่นๆ จะต้องรู้จักว่าด่านศุลกากรของประเทศไทยมีอยู่ที่ไหนบ้าง เรามาดูรายละเอียดกันครับ

ด่านศุลกากรคืออะไร

ด่านศุลกากรคือเขตปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จากกรมศุลกากร ในการควบคุมกักกันสินค้าเข้าออกระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ โดยปกติด่านศุลกากรจะตั้งอยู่ในบริเวณที่ต้องมีการเข้าออกของสินค้าทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ โดยทางบกจะอยู่บริเวณใกล้ด่านพรมแดน ทางน้ำอยู่ท่าเรือ และท่าอากาศอยู่ที่ท่าอากาศยาน

 

ด่านพรมแดนคืออะไร

ด่านพรมแดนคือขอบเขตของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านโดยมีการเดินทางผ่านทางบก มักจะอยู่ติดกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ในขณะที่ศุลกากรนั้นจะไปตั้งด่านที่เรียกว่าด่านศุลกากร บริเวณใกล้ๆ กับด่านพรมแดน โดยมีระยะทางห่างจากกันไม่เกิน 2 กิโลเมตร หมายความว่าถัดจากด่านพรมแดนสุดขอบแล้ว จะต้องเข้ามาข้างในเพื่อผ่านด่านศุลกากร โดยเส้นทางที่ผ่านจากด่านพรมแดนมาถึงด่านศุลกากร เรียกว่า ทางอนุมัติ

 

(ขอบคุณภาพจากกรมศุลกากร)

สำนักงานศุลกากร หรือด่านศุลกากรมีที่ไหนบ้าง

สำนักงานศุลกากรทั่วประเทศ แบ่งเป็น 5 ภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 47 ด่าน ดังนี้

สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1

ตั้งอยู่ที่กรมศุลกากร รับผิดชอบ กำกับดูแลด่านศุลกากร 8 ด่าน ในภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ดังนี้

 1. ด่านศุลกากรอรัญประเทศ (จังหวัดสระแก้ว)
 2. ด่านศุลกากรระนอง 
 3. ด่านศุลกากรชุมพร
 4. ด่านศุลกากรคลองใหญ่ (จังหวัดตราด)
 5. ด่านศุลกากรสังขละบุรี (จังหวัดกาญจนบุรี)
 6. ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
 7. ด่านศุลกากรแม่กลอง (จังหวัดสมุทรสงคราม)
 8. ด่านศุลกากรจันทบุรี

สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2

กำกับดูแลภาคอีสาน มีทั้งหมด 10 ด่าน ได้แก่

 1. ด่านศุลกากรหนองคาย
 2. ด่านศุลกากรมุกดาหาร
 3. ด่านศุลกากรช่องเม็ก (จังหวัดอุบลราชธานี)
 4. ด่านศุลกากรนครพนม
 5. ด่านศุลกากรบึงกาฬ
 6. ด่านศุลกากรเขมราฐ (จังหวัดอุบลราชธานี)
 7. ด่านศุลกากรท่าลี่ (จังหวัดเลย)
 8. ด่านศุลกากรเชียงคาน (จังหวัดเลย)
 9. ด่านศุลกากรช่องจอม (จังหวัดสุรินทร์)
 10. ด่านศุลกากรช่องสะงำ (จังหวัดศรีสะเกษ)

สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 

ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ กำกับดูแลภาคเหนือ มีทั้งหมด 9 ด่าน ได้แก่

 1. ด่านศุลกากรเชียงใหม่ 
 2. ด่านศุลกากรแม่สาย (จังหวัดเชียงราย)
 3. ด่านศุลกากรแม่สอด (จังหวัดตาก)
 4. ด่านศุลกากรเชียงแสน (จังหวัดเชียงราย)
 5. ด่านศุลกากรเชียงของ (จังหวัดเชียงราย)
 6. ด่านศุลกากรแม่สะเรียง (จังหวัดแม่ฮ่องสอน)
 7. ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน
 8. ด่านศุลกากรเชียงดาว (จังหวัดเชียงใหม่)
 9. ด่านศุลกากรทุ่งช้าง (จังหวัดน่าน)

สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 

ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา กำกับดูและภาคใต้ กำกับดูแลภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีทั้งหมด 12 ด่าน ได้แก่

 1. ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ (จังหวัดสงขลา)
 2. ด่านศุลกากรสะเดา (จังหวัดสงขลา)
 3. ด่านศุลกากรสุไหงโกลก (จังหวัดนราธิวาส)
 4. ด่านศุลกากรสงขลา
 5. ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ (จังหวัดสงขลา)
 6. ด่านศุลกากรเบตง (จังหวัดยะลา)
 7. ด่านศุลกากรตากใบ (จังหวัดนราธิวาส)
 8. ด่านศุลกากรสตูล
 9. ด่านศุลกากรปัตตานี
 10. ด่านศุลกากรวังประจัน (จังหวัดสตูล)
 11. ด่านศุลกากรบ้านประกอบ (จังหวัดสงขลา)
 12. ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา (จังหวัดนราธิวาส)

สำนักงานศุลกากรภาคที่ 5 

ตั้งอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต กำกับดูแลภาคใต้ตอนบนและฝั่งตะวันตก มีทั้งหมด 8 ด่าน ได้แก่

 1. ด่านศุลกากรบ้านดอน (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
 2. ด่านศุลกากรเกาะสมุย (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
 3. ด่านศุลกากรสิชล (จังหวัดนครศรีธรรมราช)
 4. ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 
 5. ด่านศุลกากรกระบี่
 6. ด่านศุลกากรภูเก็ต
 7. ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต
 8. ด่านศุลกากรกันตัง (จังหวัดตรัง)

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อรวมถึงขั้นตอนการนำเข้าส่งออกของแต่ละด่าน สามารถคลิกลิ้งค์ที่ชื่อด่านได้เลยครับ

สนใจคอร์สเรียนนำเข้าส่งออก คลิกที่นี่

บทความเกี่ยวข้อง

Leave a Comment